AMHARC AR ÁR FÍSEÁN

Is múinteoir den chead scoth í Sorcha Ní Ghallachóir atá againn i dTeach an Mháistire. Is cainteoir ó dhuchas í a rugadh agus tógadh i gcroílar Ghaeltacht Ghaoth Dobhair, Co. Dhún Na nGall. Is scoilaire díograsach na Gaeilge í Sorcha ón óige agus is iomaí  na cailíochtaí atá bainte amach aicí mar gheall ar a paisean agus a tiomantas. 
 
Tugadh a bua dúchasach faoi deara den chéad uair tráth a raibh sí 12 bhliain d’aois nuair a iarradh uirthi páirt a ghlacadh sa chlár lán-Ghaeilge Now You’re Talking, ar chlár é a bhí á chraoladh ar BBC Tuaisceart Éireann ag an am a raibh sé mar aidhm aige foghlaim na Gaeilge a chur chun cinn agus a chothú.
 
D’éirigh go geal le Sorcha agus í ar an meánscoil agus b’fhiú an tairbhe an trioblóid nuair a bhain sí amach áit ar an ollscoil. Bhron Ollscoil Átha Cliath céim onórach  bhaitsiléara sa Luath  agus Nua-Ghaeilge, agus Diplòma Iar-chéime san Oideachas uirthi. Le linn a tréimhse i gColáiste na Tríonóide bhain sí amach gradam sa teanga labhartha Gaeilge i ngach bliain acadúil. Lena chois seo, d’éirí léi grád de chéad ónoracha a bhaint amach sa tráchtas  i gcomhair na céime faoin cheoltóir cáiliúil Proinsias Ó Maoinigh. 
 

Thosaigh Sorcha amach sa mhúinteoireacht mar Cuntóir Teanga  san Ionad Teanga agus Cumarsáide i gColáiste na Tríonóide. Ina dhaidh sin, dhírigh sí isteach ar an múinteoireacht iar-bhunscolaíochta.
i measc na scoileanna inar mhúin sí an teanga tá Coláiste Íosogáin, Coláiste Belvedere agus Coláiste Pháirc Mhucrois.
 

Chaith sí seal ag teagasc i gColáiste samhraidh Gheal Linn sa Ghaeltacht le dhá bhliain anuas.
Theagasc sí ranganna i nGaeilge Na hAlbana ag Féile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2009.  Rinne sí moltóireacht ar chomórtas An Béal Binn 2009 – 2010. 
Faoi láthair, tá Sorcha ag staidéar i dtreo an Ard-diplóma san Aistriúchán Dlíthiúil in Óstaí an Rí.